Code tạo Breadcrumbs cho bài viết giúp tối ưu SEO

Đăng ngày 05/09/2021 lúc: 4:19 chiều

Các bạn chèn đoạn code này vào File Funtions.php là được nhé:

// Tạo Beadcrumbs cho bài viết
function get_flatsome_blog_breadcrumbs() {
$delimiter = ‘<span class=”divider”>&#47;</span>’;
$home = ‘Trang chủ’;
$before = ”;
$after = ”;
if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
echo ‘<div class=”page-title shop-page-title product-page-title”><div class=”page-title-inner flex-row medium-flex-wrap container”><div class=”flex-col flex-grow medium-text-center”><div class=”is-medium”>’;
echo ‘<nav class=”breadcrumbs”>’;
global $post;
$homeLink = get_bloginfo(‘url’);
echo ‘<a href=”‘ . $homeLink . ‘”>’ . $home . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
if ( is_category() ) {
global $wp_query;
$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
$thisCat = $cat_obj->term_id;
$thisCat = get_category($thisCat);
$parentCat = get_category($thisCat->parent);
if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘));
echo $before . single_cat_title(”, false) . $after;
} elseif ( is_day() ) {
echo ‘<a href=”‘ . get_year_link(get_the_time(‘Y’)) . ‘”>’ . get_the_time(‘Y’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo ‘<a href=”‘ . get_month_link(get_the_time(‘Y’),get_the_time(‘m’)) . ‘”>’ . get_the_time(‘F’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_time(‘d’) . $after;
} elseif ( is_month() ) {
echo ‘<a href=”‘ . get_year_link(get_the_time(‘Y’)) . ‘”>’ . get_the_time(‘Y’) . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_time(‘F’) . $after;
} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time(‘Y’) . $after;
} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
if ( get_post_type() != ‘post’ ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
$slug = $post_type->rewrite;
echo ‘<a href=”‘ . $homeLink . ‘/’ . $slug[‘slug’] . ‘/”>’ . $post_type->labels->singular_name . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} else {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘);
echo $before . get_the_title() . $after;
}
} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != ‘post’ && !is_404() ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($post->post_parent);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘);
echo ‘<a href=”‘ . get_permalink($parent) . ‘”>’ . $parent->post_title . ‘</a> ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = ‘<a href=”‘ . get_permalink($page->ID) . ‘”>’ . get_the_title($page->ID) . ‘</a>’;
$parent_id = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ‘ ‘ . $delimiter . ‘ ‘;
echo $before . get_the_title() . $after;
} elseif ( is_search() ) {
echo $before . ‘Search results for “‘ . get_search_query() . ‘”‘ . $after;
} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . ‘Posts tagged “‘ . single_tag_title(”, false) . ‘”‘ . $after;
} elseif ( is_author() ) {
global $author;
echo $before . ‘Articles posted by ‘ . $userdata->display_name . $after;
} elseif ( is_404() ) {
echo $before . ‘Error 404’ . $after;
}
if ( get_query_var(‘paged’) ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ‘ (‘;
echo __(‘Page’) . ‘ ‘ . get_query_var(‘paged’);
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ‘)’;
}
echo ‘</nav>’;
echo ‘</div></div></div></div>’;
}
}
add_action( ‘flatsome_before_blog’ , ‘get_flatsome_blog_breadcrumbs’, 20 );
add_filter(‘woocommerce_default_catalog_orderby’, ‘custom_default_catalog_orderby’);
function custom_default_catalog_orderby() {
return ‘date’;
}

5/5 - (3 bình chọn)
Nếu bạn cần tư vấn thêm, hãy gọi ngay chúng tôi: 0972 78 22 55 nhé!
Xem thêm:
 • SEO website lên TOP Google
  Khóa học SEO Website lên TOP Google tại Hà Nội – Trương Đình Nam

  Nhận thấy rất nhiều anh chị em cần đến Khóa học SEO website để đưa website lên TOP Google và bán hàng mà không lệ thuộc vào quảng cáo hoặc lệ thuộc rất ít. Trương Đình Nam quyết định tổ chức khóa học SEO Website lên TOP Google này với nội dung trong bài viết...

 • Disable Directory Browsing
  Cách vô hiệu hóa Directory Browsing trong WordPress

  Để website tối ưu SEO hơn, một trong những việc cần làm là phải Vô hiệu hóa Directory Browsing trong WordPress. Bài viết này AZnet sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm nhé. Directory Browsing trong WordPress là gì? Directory Browsing là tính năng cho phép người dùng xem nội dung của các thư mục...

 • Hướng dẫn 3 cách đưa website lên TOP Google nhanh nhất
  Hướng dẫn 3 cách đưa website lên TOP Google nhanh nhất

  Bạn muốn có nhiều đơn hàng hơn thì nhất định phải dùng đến website và phải biết cách đưa website lên TOP Google nhanh nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn 2 hướng để bạn chọn 1 trong 2 hoặc kết hợp. Cách 1: SEO Website Đây là cách được lên TOP mà...

 • đuôi tên miền website
  Địa Chỉ Website Là Gì? Tạo Địa Chỉ, Tên Miền Cho Web

  Website hay bất cứ cái gì trên trái đất này, bạn muốn tìm ra nó thì phải có địa chỉ. Một website bạn cũng cần phải truy cập vào địa chỉ của nó thì bạn với có thể nhìn thấy nó trung cập vào đó được. Vậy địa chỉ website là gì? nó có giống...

 • Cách Tạo Kênh YouTube Thương Hiệu để tăng Traffic Website
  Cách Tạo Kênh YouTube Thương Hiệu để tăng Traffic Website

  Quá tuyệt vời nếu như bạn biết cách tạo kênh YouTube Thương Hiệu, chuyên nghiệp để tăng traffic website miễn phí, giúp bạn không quảng cáo mà vẫn có nhiều khách hàng. Hãy làm ngay kẻo muộn. 1. Lợi ích của việc tạo Kênh YouTube – Xây dựng thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp –...

Trả lời

Contact Me on Zalo
0961.782.366