Giới thiệu chương trình Thành Viên VIP

Bạn muốn mua website với giá rẻ hơn từ 50% đến 70% so với khách hàng khác?

Bạn muốn được cung cấp những tài liệu hướng dẫn và được hỗ trợ tốt hơn từ AZnet?

Hãy tham gia chương trình Thành Viên VIP tại AZnet với 3 gói sau đây:

Vip

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN VIP

Member VIP 1

Lorem ipsum dolor sit, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Giảm 50% giá gốc
 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3
 • Feature 4

200,000đ/tháng

Start now

Member VIP 2

Lorem ipsum dolor sit, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Giảm 60% giá gốc
 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3
 • Feature 4

300,000đ//tháng

Start now

Member VIP 3

Lorem ipsum dolor sit, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore.

Giảm 70% giá gốc
 • Feature 1
 • Feature 2
 • Feature 3
 • Feature 4

500,000đ/tháng

Start now