Hướng dẫn sửa đổi cột để giúp nhìn các thông số của quảng cáo

Hướng dẫn sửa đổi cột để giúp nhìn các thông số của quảng cáo:

Tùy chỉnh chức năng Sửa đổi cột trong Google Ads để đọc các thông số của Google Ads và điều chỉnh quảng cáo Google hiệu quả hơn. 

– Tham gia nhóm Quảng cáo Google tại: https://bit.ly/3vV7c3P

– Tham gia nhóm SEO website và chăm sóc website: https://bit.ly/32sj3d5

– Nếu bạn chưa có website, hãy lựa chọn tại https://web1phut.vn hoặc https://jweb.vn

Trả lời