Hướng dẫn thay đổi banner trên website bất động sản BDS9

Nếu bạn đang dùng mẫu giao diện https://bds9.aznet.com.vn và muốn thay đổi banner thì video này sẽ hướng dẫn bạn.

Hãy xem các mẫu website đẹp và giá thiết kế tại:

https://aznet.vn/mau-website-wordpress

—————-

– Điện thoại: 090 5539 666

– Website: https://aznet.vn

#aznet

#truongdinhnam

#aznetedu

#aznetvietnam

Trả lời