Bán hàng trên YouTube – Trương Đình Nam

3,500,000 2,900,000

Khóa học Bán hàng trên YouTube sẽ giúp bạn xây dựng một cộng đồng trên YouTube. Là nơi mà khách hàng được tiếp cận với bạn trên tinh thần thoải mái, không bị ép buộc phải mua hàng mà vẫn được bạn tư vấn.

Bán hàng trên YouTube
Bán hàng trên YouTube – Trương Đình Nam

3,500,000 2,900,000