AZnet là tổ chức đào tạo kinh doanh online và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh online do Công ty TNHH Công Nghệ JNET thành lập từ năm 2018, có trụ sở tại Hà Nội do Sở KHĐT Hà Nội cấp mã số 0107421522 ngày 06/05/2016.

Sứ mệnh

Định hướng tương lai

Chương trình đào tạo

Dịch vụ hỗ trợ