Khóa học Marketing Online cho người mới

Bạn là người yêu thích Marketing Online hoặc muốn sử dụng Marketing Online vào công việc kinh doanh hiện tại của mình, khóa học này dành cho bạn.

1. MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC

2. AI NÊN THAM GIA

3. NỘI DUNG KHÓA HỌC

4. QUYỀN LỢI

5. GIẢNG VIÊN

6. HỌC PHÍ