Tăng tốc Contact Form 7

Tháng Sáu 29, 2022

Khi bạn có 1 form trên website để khách hàng điền thông tin, bạn thấy sau khi điền thông tin xong phải đợi quá lâu website mới nhận được thông tin và cảm ơn. Vậy thì giờ chúng ta hãy bàn cách tăng tốc Contact Form 7 nhé.

Tăng tốc Contact Form 7
Tăng tốc Contact Form 7

Copy đoạn code này vào Funtion

Bạn chỉ cần copy và dán vào file Funtion và lưu lại là xong nhé.

// Tải điều kiện file css và javascript plugin contact form 7
add_filter( 'wpcf7_load_js', '__return_false' ); // xoa file javascript cua contact form 7
add_filter( 'wpcf7_load_css', '__return_false' ); // xoa file css cua contact form 7
function contact_form_7_load_file_wp_tang_toc($content){
global $post;
$post_content = $post->post_content;
if ( has_shortcode( $post_content, 'contact-form-7' ) ) {
if ( function_exists( 'wpcf7_enqueue_scripts' ) ) {wpcf7_enqueue_scripts();} // kich hoat dieu kien lai javascript
if ( function_exists( 'wpcf7_enqueue_styles' ) ) {wpcf7_enqueue_styles();} // kich hoat dieu kien lai css
}
return $content;
}
add_action( 'the_content', 'contact_form_7_load_file_wp_tang_toc',9 );

Funtion nằm ở đâu?

Tại phần Giao diện > Theme File Editor > Funtion

Các bạn làm xong và thử xem có khác không nhé.

5/5 - (2 bình chọn)
Contact Me on Zalo
0972.78.22.55